Μάθετε Περισσότερα
Μάθετε Περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις GDPR

Η Grand Value, αφενός, έχει αναλάβει την υποστήριξη περισσότερων από 50 επιχειρήσεων, στη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του GDPR, και, αφετέρου, έχει συμμετάσχει σε ενημερωτικά σεμινάρια, σχετικά με την εφαρμογή του GDPR.

Οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί αυτήν την περίοδο κυμαίνονται από το ουσιώδες και το πρακτικό (τι θέματα περιλαμβάνει και με ποιο τρόπο διατυπώνεται η πολιτική απορρήτου) μέχρι μετά-τη-συμμόρφωση (μια επίθεση ransomware θεωρείται παραβίαση δεδομένων;).

Μάθετε Περισσότερα

Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες GDPR

Αξιολόγηση

Καταγραφή
Διαγραμματικές Ροές Δεδομένων
Μελέτη Εκτίμησης Αποκλίσεων (Gap Analysis)
Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA)
Κατάρτιση σχεδίου δράσης
Εκπόνηση Έκθεσης Συμμόρφωσης

 

Υλοποίηση

Κρυπτογράφηση
Αντίγραφα Ασφαλείας
Πολιτικές Ασφάλειας
Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
Δικτυακή Ασφάλεια
Vulnerability Αssessments
Αναδιαμόρφωση Συμβάσεων
Σύνταξη Όρων Χρήσης και Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων
Αναδιαμόρφωση Ιστοσελίδων

Διατήρηση

Αξιολόγηση – Επανέλεγχοι
Επικαιροποίηση Διαδικασιών – Πολιτικών
Διαχείριση Περιστατικών Παραβίασης

 

 

Εκπαίδευση

Σεμινάρια
Αξιολόγηση
Phishing Test (FIST)

 

Νέα

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του GDPR και δείτε και τη μηνιαία ενημέρωση που λαμβάνουν οι πελάτες μας .

Τα νέα μας